English Vietnamese - Tiếng Anh Tiếng Việt
 


Kết quả cho phấp phới

Tiếng việt để dịch tiếng Anh

tiếng Việt

English

phấp phới
phấp phớiFlutter, wave
Cờ phấp phới trước gióFlags fluttered in the wind

Từ điển tiếng Việt: phấp phới

- Nói cờ bay trước gió trông vui mắt.


liên kết đến trang này


Mới nhất tìm kiếm

depict, hóa đơn, volt, vi tha, hien hau, electric field, Thiếu thốn, Trốn chẠy, Tiếp cận, Reflect, initiative, Ponceau, Innocence, Curiosity, Cry out, Scream, Quilt, Lamp, Rowed, Shove,