English Vietnamese - Tiếng Anh Tiếng Việt
 


Kết quả cho loạn luân

Tiếng việt để dịch tiếng Anh

tiếng Việt

English

loạn luân
loạn luânincestuous
tội loạn luânincest

Từ điển tiếng Việt: loạn luân

- đg. Có quan hệ nam nữ về xác thịt với nhau giữa những người cùng máu mủ, trái với phong tục hoặc pháp luật.


liên kết đến trang này


Mới nhất tìm kiếm

fork, junction, ngã ba, nũ y tá, trái tim, sad, thủy tinh, bưc tranh, southern, miền nam, quy tắc, lưu loát, prohibited, trí nhớ, nhẹ nhàng, vịnh, go on, reward, join, trang phục,