English Vietnamese - Tiếng Anh Tiếng Việt
 
HomeKết quả cho denied

Tiếng Anh để dịch tiếng việt

English

tiếng Việt

denied
though the evidence was obvious, he deniedchứng cứ rành rành mà còn chối

liên kết đến trang này


Mới nhất tìm kiếm

white lie, white elephant, white, undertaken, individual, red-light, condensation, red-letter, red-handed, polymerization, nhào bột, see red, nhào, red tape, prepare, pungent, Castor, Reception desk, black, red ink,